Výsledky súťaže
FIRMA ROKA 2021

Výsledky súťaže FIRMA ROKA 2021
v nasledovných kategóriách:

MALOOBCHOD
2. AGROSPA s.r.o.
1. mobil online, s.r.o.
2. AGROSPA s.r.o.
3. Bio G, spol. s r.o.
VEĽKOOBCHOD
2. CARTA Slovakia, s.r.o.
1. J&R INSPIRE, spol. s r.o.
2. CARTA Slovakia, s.r.o.
3. S – Line Systems, s.r.o.
VÝROBA
2. TIS Slovakia, s.r.o.
1. Stolárstvo u Kunaja, s.r.o.
2. TIS Slovakia, s.r.o.

3. RAJ BÝVANIA s.r.o.

SLUŽBY
2. UNICARBACK, s.r.o.
1. LEONIDES REAL s.r.o.
2. UNICARBACK, s.r.o.

3. BOZPO, s.r.o.

Časopis ÚSPEŠNÍ MANAŽÉRI vyhlasuje súťaž

FIRMA ROKA 2022

STAŇTE SA INŠPIRÁCIOU PRE PODNIKATEĽOV

PODROBNOSTI O SÚŤAŽI >>