Výsledky súťaže
FIRMA ROKA 2022

Výsledky súťaže FIRMA ROKA 2022
v nasledovných kategóriách:

MALOOBCHOD
2. Origos Group, s.r.o.
1. NITRAZDROJ, a.s.
2. Origos Group, s.r.o.
3. PIL-STAV, s.r.o.
VEĽKOOBCHOD
2. S-Line Systems s.r.o.
1. nextporter s.r.o.
2. S-Line Systems s.r.o.
3. KOMPAVA spol. s r.o.
VÝROBA
2. RISO – R, s.r.o.
1. GreenPharm s.r.o.
2. RISO – R, s.r.o.
3. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
SLUŽBY
2. ADOS-SRDCE s.r.o.
1. UNICARBACK s.r.o.
2. ADOS-SRDCE s.r.o.
3. Vivantina, s r.o.

Časopis ÚSPEŠNÍ MANAŽÉRI vyhlasuje súťaž

FIRMA ROKA 2023

STAŇTE SA INŠPIRÁCIOU PRE PODNIKATEĽOV

PODROBNOSTI O SÚŤAŽI >>