Výsledky súťaže
FIRMA ROKA 2023

Výsledky súťaže FIRMA ROKA 2023
v nasledovných kategóriách:

MALOOBCHOD
2. Weltfit, s.r.o.
1. RENOJAVA s.r.o.
2. Weltfit, s.r.o.
3. BRICOL s.r.o.
VEĽKOOBCHOD
2. AGGLU Int. s.r.o.
1. J&R INSPIRE, spol. s r.o.
2. AGGLU Int. s.r.o.
3. WERCHEM, spol. s r.o.
VÝROBA
2. GUKOM, spol. s r.o.
1. L&M interiér, s.r.o.
2. GUKOM, spol. s r.o.
3. Erik Marton s.r.o.
SLUŽBY
2. URBANIX s.r.o.
1. Banik a syn s.r.o.
2. URBANIX s.r.o.

3. INSTALEM , s.r.o.

 

CENA VEREJNOSTI

mobil online, s.r.o.

ŠPECIÁLNA CENA
za zavedenie nových technológií do výroby

Stolárstvo u Kunaja s.r.o

ŠPECIÁLNA CENA
za inovatívny prístup v podnikaní

mobil online, s.r.o.